Sluiten Close
Sluiten Close

De maritieme sector kan veel leren van andere sectoren, zoals automotive

Nick Bakker van Netherlands Maritime Technology, partner van het Battery Competence Center 

Stel je even voor!

Mijn naam is Nick Bakker en ik werk als sectormanager bij NMT, oftewel Netherlands Maritime Technology. Ik groeide op in een jachthaven, waar mijn ouders een kleine werf hadden en was altijd in de weer met bootjes en zeilen. Mijn maritieme voorkeur is daar ontstaan. Na een studie bedrijfskunde en baan als subsidieadviseur, werk ik inmiddels alweer acht jaar bij NMT.

NMT is een brancheorganisatie voor scheepswerven en maritieme toeleveranciers. Zo’n 430 bedrijven in de maritieme maakindustrie zijn lid van onze organisatie. Deze leden zijn actief in de bouw, verbouw, reparatie of het onderhoud van schepen en het leveren van goederen en diensten die hiervoor nodig zijn. Eigenlijk alle soorten bedrijven die in de maritieme maakindustrie actief zijn, zijn bij ons aangesloten.

We doen precies wat een traditionele brancheorganisatie doet; lobbywerk, het beïnvloeden van regelgeving op verschillende gebieden, het samenbrengen van netwerken en het delen van kennis of het deelnemen aan innovatieprojecten, zoals het Battery Competence Center. Er zijn ook innovatieprojecten waarbij wij als brancheorganisatie de leiding hebben, om op die manier de sector een stap verder richting de toekomst te brengen. Zo proberen wij bedrijven op weg te helpen, op thema’s waar de markt nog niet actief mee is. Daar komt vaak een stukje subsidie bij kijken, om te zorgen dat die stap vooruit echt gemaakt wordt. Als brancheorganisatie bewegen we ons natuurlijk ook op het internationale vlak. Door het organiseren van handelsmissies en beurzen, brengen we onze Nederlandse kwaliteitsproducten ook mondiaal aan de man.

Wat doet NMT in de samenwerking met het BCC en hoe ben je erbij betrokken?

Ik zit in het team van Rutger van Poppel en Gerard Koning om het ecosysteem van het BCC verder te ontwikkelen. NMT is aangehaakt via een van onze leden; Damen Shipyards. Binnen het BCC ligt de focus op automotive, maar de maritieme sector kan veel leren van andere sectoren. Daarom proberen wij wat binnen het BCC ontwikkeld wordt, aan te laten sluiten op ons vakgebied. Daar ligt onze rol om een verbindende schakel richting de maritieme sector te vormen.

De ontwikkeling van schepen die op een duurzame manier worden aangedreven is volop gaande. Er wordt nog veel op fossiele brandstof gevaren, maar de eerste volledig elektrische of hybride schepen, zijn al in de vaart. Die ontwikkeling gaat enorm snel. De accu wordt daardoor een steeds belangrijker onderdeel van het schip.

Het volledig elektrisch varen is begonnen bij veerponten omdat ze een overzichtelijk vaarprofiel hebben. Doordat ze op vaste tijden aan de wal liggen kun je ze vrij eenvoudig opladen. De volgende stap is om elektrisch vervoer toe te passen op de binnenvaart, waarbij we te maken krijgen met grotere batterijpakketten. Lange afstanden tegen de stroom in, kosten nu nog te veel energie om dit volledig elektrisch te kunnen doen. Maar kortere afstanden, of een traject door kanalen, lukt zeker.

Ook Heineken vindt duurzaam vervoer heel belangrijk. Daarom vervoeren zij het geproduceerde bier vanuit Alphen aan de Rijn naar Moerdijk met een door batterijcontainers aangedreven binnenvaartschip, waarna de lading met een zeeschip verder gaat. Dat zijn de eerste mooie stappen die door de maritieme sector worden gezet. We lopen vaak achter op de automotive, en daarom is het juist zo mooi dat we via het BCC, van een andere sector kunnen leren. Door kennis en de keten dichtbij huis te hebben, zijn we als transportsector niet meer afhankelijk van buitenlandse partijen of leveranciers. De samenwerking hierin opzoeken is heel belangrijk.

Op welke manier draagt NMT bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen?


Vanuit de brancheorganisatie hebben wij de rol om partijen met elkaar in verbinding te brengen, en trends of ontwikkelingen in de gaten te houden. De maritieme sector is van huis uit vrij traditioneel, dus wij proberen alert te zijn op wat er buiten gebeurt en hoe wij daarvan kunnen profiteren. De ontwikkelingen binnen het BCC zijn daar een mooi voorbeeld van.

Het vervoer over water is de minst vervuilende manier van transport. 90% van de spullen die wij als mensen gebruiken, wordt over zee vervoerd. Als dat zo duurzaam mogelijk gebeurt, is dat een goede manier om de CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen verder te verminderen. Daarbij is deze rol voor de binnenvaart nu nog wat gemakkelijker op te pakken dan voor de zeevaart, omdat daar de afstanden wat kleiner zijn. Maar als technieken zich in de binnenvaart hebben bewezen kunnen ze ook worden opgeschaald en worden toegepast in de zeevaart. NMT stimuleert haar leden om te innoveren en duurzame technieken te blijven (door)ontwikkelen.

Wat gaan we in Nederland merken van de maritieme innovaties vanuit het BCC?

Als we duurzamer over water vervoeren gaat de uitstoot omlaag en wordt de lucht schoner. En als we ons binnen Nederland focussen op het zelf ontwikkelen van nieuwe technologieën, levert dat hoogwaardige banen en exportkansen op.

In de huidige situatie is de toeleverketen verstoord. Eerst door Corona en nu bijvoorbeeld ook door de oorlog in Oekraïne. Het is niet zeker dat als je nu spullen bestelt, je deze twee maanden later ook echt krijgt. Dat waren we wel gewend. Door dichter bij huis te produceren verhoog je daarmee ook de leveringszekerheid. Je ziet dat er daardoor ook meer strategisch wordt nagedacht om belangrijke componenten dichterbij huis te produceren.

Met welke partijen wil je samenwerken om succes te behalen en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen?


Binnen het project, werken we nu aan de ontwikkeling van het batterijpakket. Het is belangrijk dat partijen geïnteresseerd zijn om dit pakket af te nemen zodra het op de markt is. Maar ook als mensen benieuwd zijn waar we binnen het BCC mee bezig zijn en hoe ze daarbij vanuit de maritieme sector aansluiting kunnen vinden, kunnen ze contact opnemen. Het zou mooi zijn als ook zij mee gaan draaien in het ecosysteem en deelnemen aan de bijeenkomsten. Nu zijn het nog veel mensen vanuit de automotive, maar wij doen ons best de maritieme sector ook aan te laten sluiten.

Er zit zoveel energie in het BCC, partijen zijn enthousiast en betrokken. De events worden goed bezocht en ook een medium zoals LinkedIn wordt ingezet om elkaar op de hoogte te houden en elkaar te vinden. Die samenwerking spreekt me aan. Het geeft me energie om onderdeel te zijn van deze club.