Sluiten Close
Sluiten Close

Met het Battery Competence Center maken we mobiliteit groener

Interview met programmamanager Rutger van Poppel van Brainport Development 

Geschreven door Battery Competence Center

22 maart 2022

Interview met programmamanager Rutger van Poppel van Brainport Development 

Geschreven door Battery Competence Center

22 maart 2022


De komende jaren maakt de batterijtechnologie een explosieve ontwikkeling door. Ook voor Nederlandse bedrijven liggen er enorme kansen om deze markt te gaan bedienen. Door samen te werken aan kennisopbouw en het uitbreiden van competenties, kunnen we nationale slagkracht creëren, binnen een mondiale vraag. Daarom is het Battery Competence Center opgericht. Een landelijk innovatieprogramma waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheden, krachten bundelen om kansen in deze sector te benutten en te versnellen. Programmamanager Rutger van Poppel van Brainport Development vertelt er meer over.  

Wie ben jij? 

Mijn naam is Rutger van Poppel en ik werk als programmamanager voor het Battery Competence Center, een programma waarvoor Brainport Development zich inzet. Als programmamanager hou ik me bezig met het coördineren van de verschillende activiteiten, het doorgroeien van het programma en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsprojecten.  Ik maakte kennis met Brainport vanuit mijn stageopdracht, en inmiddels werk ik al vier jaar bij deze mooie club. In het begin hield ik me bezig met het opzetten van internationale samenwerkingen en het leggen van verbindingen met andere regio’s.

Sinds twee jaar richt ik me op het thema batterij. Het ontwikkelen van een ecosysteem hoort daarbij, maar bijvoorbeeld ook positionering. We zijn actief op zoek naar de juiste samenwerkingen voor nieuwe projecten om de benodigde kennis te ontwikkelen, en daarbij betrekken we bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  

Het mooie aan dit onderwerp is dat batterijen een enorme impact voor de regio kunnen hebben, net als bijvoorbeeld de microchipsindustrie rondom ASML. Door de aanwezige kennis te bundelen, kunnen we ook op batterijtechnologie een leidende rol pakken in de ontwikkeling en productie van machines die nodig zijn om batterijen te produceren, of in het maken van elektrische zwaardere voertuigen.  

Wat doet het Battery Competence Center en waar werk je aan? 

Het Battery Competence Center is een innovatieprogramma waarbij we optrekken met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het doel is om kennis en competenties te ontwikkelen voor een sterkere maakindustrie voor batterijen. We zien daarin niet alleen een grote urgentie, maar ook enorme kansen voor bijvoorbeeld startups, om deze markt te gaan bedienen. Grote bedrijven zoals DAF en VDL, of partijen in de maritieme sector zoals Damen Shipyards, staan voor de uitdaging om de transitie te maken van verbrandingsmotoren naar batterijen. Alleen met voldoende kennis over dit onderwerp kunnen zij een goed eindproduct blijven leveren. Daarnaast liggen er mooie kansen voor nieuwe batterijbedrijven, om de nieuwe ASML’s van Nederland te worden. Dat lukt vooral door onze krachten te bundelen en samen te werken. Uiteindelijk levert dat weer een significante bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. 

Het Battery Competence Center heeft een overkoepelende, onafhankelijke rol. Wij zorgen ervoor dat we namens alle individuele partijen, een gezamenlijke stem uitdragen voor de hele Nederlandse batterijketen, en dat meerjarige projecten gaan lopen. Het eerste project binnen het BCC wordt gesubsidieerd door de EU, het Nederlandse Rijk en de provincie Noord-Brabant. Hierin focussen we ons in eerste instantie op zwaar transport zoals bussen, trucks en schepen. De pilotlijnen die hieruit ontstaan richten zich op het leren produceren, het circulair ontwerpen, of het innovatief ontwerpen voor specifieke applicaties van het batterijpakket. De volgende stap is grootschalige productie, slimmere batterijsystemen en recycling. Hiervoor is al een tweede project gestart, genaamd Green Transport Delta – Elektrificatie.  

Als programmabureau coördineren we dit soort verschillende projecten en ontwikkelen we nieuwe. Voor organisaties die aanhaken is gezamenlijkheid heel belangrijk; zij zoeken de samenwerking en dragen die gezamenlijkheid uit. Wij als programmabureau, zijn de verbindende factor tussen publieke en private partijen. Door het brede belang, staan we als Competence Center sterk in de communicatie met overheden en het bundelen van investeringen. In de toekomst willen we ook internationale verbindingen leggen. 

Op welke manier dragen jullie bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen? 

De vergroening van mobiliteit is belangrijk. Hoe sneller we daar stappen in zetten, hoe beter. Meer kennis over batterijen, zorgt ervoor dat we er slimmer mee om kunnen gaan. Het leert ons bijvoorbeeld hoe we de batterijen het beste kunnen toepassen of de levensduur van de batterijen kunnen verlengen. Al dat soort dingen dragen bij aan betere, duurzamere batterijen, of aan producten waar die batterijen in zitten, zoals bussen, trucks en boten.  

Bij het ontwerpen van het batterijpakket, moeten we meer rekening houden met de gedachte dat zo’n batterij ook weer uit elkaar moet en wordt gerecycled. En dat de grondstoffen op een duurzamere manier gewonnen of hergebruikt worden. Door grondstoffen bijvoorbeeld zelf terug te gaan winnen produceer je je eigen grondstoffen; dat kan de keten in de toekomst rond maken. 

Wat gaan we in Nederland merken van deze innovatie? 

Een mooi voorbeeld zijn de bussen van VDL en de trucks van DAF, die gemaakt worden en rondrijden in de Brainportregio. Zo was VDL koploper door jaren geleden samen met Heliox, een laadplein op te zetten en elektrisch stadsvervoer grootschalig in de regio te implementeren. Inmiddels is Nederland koploper in het gebruik van elektrische OV-bussen. Dit toont aan dat door goede samenwerkingen in het ecosysteem, innovaties die lokaal ontwikkeld worden, vaak ook lokaal het eerste en meeste toegepast worden. En het leuke is; die voertuigen zijn uiteindelijk wereldwijd te zien, gemaakt in Nederland en straks ook met Nederlandse batterijtechnologie erin. En dat willen we ook in grotere maten terug gaan zien bij schepen, industriële en landbouw machines en zelfs in vliegtuigen.  

Uiteindelijk kunnen innovaties op batterijgebied een geweldige impact hebben op werkgelegenheid en economische groei van de regio. 

Met welke partijen wil je samenwerken om succes te behalen en waarvoor mogen mensen contact met je opnemen? 

Iedereen die iets doet, of kan betekenen op het gebied van innovatie in batterijtechnologie is welkom. We werken al met heel veel partijen samen. We zijn gestart met negen founding partners, en het netwerk breidt zich nu uit met nieuwe projecten en samenwerkingen.  

Er zijn gelukkig veel partijen die ons via de website of LinkedIn weten te vinden, en dat is geweldig. We zijn ook op zoek naar bedrijven die concrete onderzoeksvragen hebben en samen willen werken. Zo kunnen we kennis en competenties, gezamenlijk opbouwen om mooie projecten met elkaar te realiseren. Bijvoorbeeld de Universiteit van Twente of de Technische Universiteit van Delft hebben geweldige onderzoeksteams die bezig zijn met de chemie in de batterijcel. Het lijntje ligt er al, maar de intensiviteit van samenwerken mag best wat omhoog. Daar wil ik dit jaar werk van maken.  

Als programmacoördinator ben ik het aanspreekpunt voor informatie over het programma, de doorontwikkeling ervan en nieuwe samenwerkingsprojecten. Bedrijven uit de maritieme sector kunnen het beste direct terecht bij NMT, en de automotive industrie kan contact opnemen met RAI Automotive Industry NL