Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Werkwijze

Binnen de themapijlers van het Battery Competence Center worden telkens activiteiten ontplooid om de benodigde kennis op te bouwen en de concurrentiepositie te vergroten.  

Allereerst wordt gefocust op ecosysteemontwikkeling en business development. Door bedrijven in Nederland met elkaar te verbinden en deze te koppelen aan partijen uit het buitenland kunnen gezamenlijk uitdagingen en projecten worden aangegaan. Door valorisatie van kennis en samenwerking ontstaat nieuwe bedrijvigheid en groei. 

Ten tweede wordt gewerkt aan het opstellen van gezamenlijke technologische roadmaps en samenwerkingsprojecten. Door gezamenlijk, vanuit verschillende invalshoeken, stippen op de horizon te werken, kan aan de juiste uitdagingen en kansen gewerkt worden. Door deze werkwijze zijn de deelnemende partijen op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen en kunnen de OEM's en batterijpakketontwikkelaars in het ontwerp van hun systeem tijdig anticiperen om nieuwe technologieën. Met de hogere energiedichtheid van 3D vaste-stof batterij van LionVolt bijvoorbeeld, kunnen kleinere en lichtere batterijpakketten gemaakt worden. De elektronica om deze aan te sturen zal daardoor anders moeten werken. Dit heeft invloed op het ontwerp van bijvoorbeeld de bus of de truck. Hoe meer bedrijven samenwerken en kennis uitwisselen, hoe meer kansen gecreëerd worden voor de Nederlandse economie.   

Als laatste wordt de realisatie van gedeelde R&D faciliteiten onderzocht. De ontwikkeling van batterijtechnologie is complex. Veel testen en pilotproductie is nodig om aan te tonen dat de technologische samenstellingen werken. Door vanuit het Battery Competence Center te investeren kunnen gezamenlijke faciliteiten voor kostenbesparing bij een groot aantal bedrijven in de Nederlandse batterijketen leiden. De R&D faciliteiten bevatten testapparatuur, cleanrooms, (pre-)pilotproductielijnen en meer. 

Alle pijlers van het Battery Competence Center worden gevoed vanuit de kennisinstellingen, zoals TNO Traffic & Transport, Holst Centre, TU Eindhoven en Maastricht University. Bij deze instellingen zit veel kennis op het gebied van nieuwe generatie batterijmaterialen en productietechnologieën, die waardevol is voor de markt.  

Om de activiteiten van het Battery Competence Center te stroomlijnen en uit te breiden is een programmabureau opgezet. Het programmabureau wordt in eerste instantie bemand door Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en Netherlands Maritime Technology. De kennisinstellingen TU/e en TNO en de industriepartners DAF Trucks, VDL, ELEO en Damen Shipyards fungeren als stuurgroep. Het programmabureau en de activiteiten zijn op te schalen indien daar de noodzaak en behoefte voor is om het ecosysteem te laten groeien. Ook wordt samenwerking gezocht met andere grootschalige innovatieprogramma's uit Brainport Eindhoven, zoals de Brainportlijn en automotive innovatieprogramma ‘Smart & Green Transport Delta'.