Sluiten Close
Sluiten Close

Brainport Development N.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en hoe wij met uw privacy omgaan.

Persoonsgegevens 

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Verwerkingen 
Uw persoonsgegevens staan bij ons in een database. Dit gebruiken wij om u als relatie van Brainport Development N.V. te kunnen identificeren en de nieuwsbrief of uitnodigingen voor algemene evenementen toe te kunnen sturen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet doorgegeven aan derden. Mocht u geen prijs stellen op verdere toezending van de nieuwsbrief en uitnodigingen, kunt u zich bij iedere nieuwsbrief of uitnodiging afmelden.  

Verstrekken persoonsgegevens 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Brainport Development N.V. doet u vrijwillig op basis van de grondslag toestemming, overeenkomst, gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting zoals omschreven in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Als u hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen we geen contractuele verplichtingen met u aangaan, contact met u opnemen of informatie naar u sturen. Uw gegevens worden geregistreerd in een database en gebruikt voor de normale zakelijke doeleinden van Brainport Development N.V. Mocht u geen prijs meer stellen op contact of informatie heeft u altijd het recht deze toestemming te wijzigen of in te trekken. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@brainportdevelopment.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben 
Brainport Development N.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van de maandelijkse nieuwsbrief.  
 • Uitnodigen voor evenementen aangaande de organisatie dan wel voortkomend uit het projectportfolio van Brainport Development N.V. 
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  

Hoe lang we gegevens bewaren 
Brainport Development N.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel de Archiefwet vereist. Onze bewaartermijn(en) zijn:

 • Voor persoonsgegevens - de wettelijke termijn of eerder indien u daarom verzoekt. De wettelijke termijn varieert van een tot maximaal drie jaar.
 • Voor persoonsgegevens die via een contactformulier of social kanalen worden ontvangen is de bewaartermijn maximaal 30 dagen.

Delen met anderen
Brainport Development N.V. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden binnen de Europese Unie als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u in het kader van een verstrekte opdracht en/of uitvoering van een (subsidie)project, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u toestemming geeft.  

Hieronder zijn de partijen opgenomen waar het genoodzaakt is dat Brainport Development N.V. hier persoonsgegevens mee kan uitwisselen, als dit nodig is. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten waar uw privacy voorop staat. 

 • Serviceproviders e.a.: 
  Wij maken gebruik van technische serviceproviders die de technische infrastructuur kunnen beheren die we nodig hebben onze online-activiteiten, de inhoud ervan en de gegevens kunnen verwerken. Ook maken wij gebruik van technische serviceproviders om met u te communiceren, zoals het versturen van een nieuwsbrief of het uitnodigen voor een evenement.  
 • Algemene gegevens:
  Algemene gegevens worden opgeslagen en bijgehouden om de website en daarmee onze dienstverlening te optimaliseren. Onder algemene gegevens verstaan wij de meest opgevraagde pagina’s van de website of uw voorkeuren van onze diensten. Hierbij gaat het om cijfermatige gegevens en niet om de identiteit van u als persoon.

 

Foto’s 
Tijdens (openbare) evenementen van Brainport Development N.V. of Brainport Eindhoven kunnen foto’s gemaakt worden die op een later moment worden gepubliceerd op onze website en/of social kanalen. Personen die voor Brainport Development N.V. herkenbaar op de foto staan en waarvan de persoonsgegevens bekend zijn, worden voorafgaand aan publicatie benaderd voor toestemming. Alle overige foto’s worden met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, gepubliceerd. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u contact opnemen met ons via communicatie@brainportdevelopment.nl.  

Uw recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  
Als u niet tevreden bent met de manier waarop Brainport Development N.V. omgaat met uw vragen of klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

In kaart brengen websitebezoek

 • Cookies 
  Brainport Development N.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt  ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Content van derde partijen 
  Deze website bewaart geen content van derden zoals widgets, plug-ins of embedded content.
 • Nieuwsbrief 
  Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van Brainport Development N.V. of aan Brainport Development N.V. verwante projecten en programma’s dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd. 
 • Aanmelden voor evenementen
  Meldt u zich aan voor een evenement verwant aan Brainport Development N.V. of Brainport Eindhoven dan gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor dat project of evenement. Hierdoor komt u op de verzendlijst te staan voor evenementen en mailings die in de toekomst nog gaan plaatsvinden. U kunt te alle tijden uw gegevens aanpassen of afmelden voor deze uitnodigingen en mailings.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@brainportdevelopment.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Brainport Development N.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kunt ons ook bereiken via: 
Website: www.brainporteindhoven.com 
Telefoonnummer: 040 751 2424 
Bedrijfsadres: Achtseweg Zuid 159H, 5651 GW Eindhoven 
Postadres: Postbus 2181, 5600 CD Eindhoven 

Beveiliging 
Brainport Development N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met communicatie@brainportdevelopment.nl.